Thor Heyerdahl

Thor Heyerdahl och Kontiki

Den 6 oktober 1914 i Larvik, Norge, föddes Thor Heyerdahl. Han blev världsberömd 1947 när han korsade Stilla Havet på balsaflotten Kon-Tiki – bara för att bevisa sin teori om att Polynesien koloniserades av sydamerikaner. Tio år tidigare reste Heyerdahl tillsammans med sin hustru till Stilla Havet för att utforska faunan och floran på de isolerade Marquesasöarna. Hans tankar flackade från levande varelser till forntida civilisationer. Fatu Hiva blev grogrunden till Heyerdahls livsgärning, hans många expeditioner. Intresset för forntida civilisationer växte, efter Fatu Huva och genom hans forskning på området lever minnet av honom vidare.

Heyerdahl var medveten om att den allmänna åsikten var att människor från Sydostasien kommit från väst för att sedan befolka Polynesien – han kunde dock inte undgå att notera brytare och passadvindar som rullade över Stilla Havet österifrån. Därtill observerade Heyerdahl sydamerikanska växter i Polynesien, bland annat sötpotatis, och uppmärksammade likheterna mellan stenfigurer på Fatu Hiva och monoliter i Sydamerika. Vid lägerelden fick Heyerdahl höra berättelser om halvguden Tiki som visat lokalbefolkningens förfäder vägen till Polynesien från ett land i öst – likheter polynesier och sydamerikaner emellan uppenbarade sig.

Efter tiden på Fatu Hiva återvände Heyerdahl till Norge – i bagaget fanns drömmen om att utmana forskningen. Han beslutade sig för att bevisa att de första människorna att bosätta sig i Polynesien kom österifrån, och inte västerifrån. Ambitionen fick honom att överge sina zoologistudier för att utveckla teorin om att människor från Amerika befolkat Polynesien i två omgångar. Kritiker hävdade att Heyerdahls teori var osannolik, man påpekade att flottarna som användes innan Inka-perioden inte var sjödugliga nog att korsa Stilla Havet med. Genast beslutade Heyerdahl sig för att motbevisa sina belackare – om det så skulle kosta honom livet.

Trots att Heyerdahl hade liten eller ingen erfarenhet av segling beslutade han sig för att korsa Stilla Havet på en balsaflotte. Till saken hör att Heyerdahl inte ens kunde simma. I första hand var syftet att bevisa att teorin var möjlig i praktiken, i andra hand att bevisa den var sann. Med löftet om en resa till Peru och en söderhavsö och tillbaka rekryterades en besättning om fem man, däribland svensken Bengt Danielsson. Nio balsastockar hämtades från den ecuadorianska djungeln, och man använda endast tidsenliga verktyg. Man surrade allt samman med rep av hampa, varken spik eller ståltråd användes. Balsaflotten mätte 9 gånger 4,5 meter.

Med en kokosnöt döptes balsaflotten till Kon-Tiki efter solguden med samma namn. Legenden säger att solguden försvann västerut över havet, han är en mytisk figur som fungerar som spegelbild till den polynesiska halvguden Tiki som kom österifrån. Den 28 april 1947 lämnade balsaflotten Kon-Tiki Callao i Peru med Heyerdahl, fem besättningsmän och en papegoja ombord. Trots att det fanns en radio ombord hade en eventuell räddningsaktion varit omöjlig – man var långt ute på öppet hav. Besättningen använde stjärnor, strömmar och vindar som vägvisare och manövrerade endast med seglet och en åra. Efter 93 dagar på havet anade man palmer på horisonten – efter 101 dagar till havs var Kon-Tiki med besättning framme vid ön Rairoia i Tuamoto nära Tahiti.

Thor Heyerdahl